Vigtig læsning.

Læs vores forretningsbetingelser.

Forretningsbetingelser.

wpgo's forretningsbetingelser er gældende for enhver aftale, der indgås mellem wpgo og kunden ("Kunden"). Vi anbefaler, at kunden læser betingelserne grundigt igennem forud for en aftaleindgåelse.
Har du spørgsmål til forretningsbetingelserne, så kontakt os gerne på tel. 6120 1440

1. Generelt
1.1 Som et specialiseret web- og marketingbureau tilbyder wpgo en bred vifte af ydelser, herunder udvikling af skræddersyede hjemmesider og webshops (kaldet "Webløsning"), hosting og support af Webløsningen samt hjælp med online markedsføring på forskellige platforme såsom Google og sociale medier. Vi sætter en ære i at tilbyde vores kunder en enestående serviceoplevelse.

2. Aftalegrundlaget
2.1 wpgo's forretningsbetingelser sammen med tilbudsmaterialet, herunder mailkorrespondancer og ordrebekræftelser, udgør det samlede aftalegrundlag for wpgo's salg og levering af serviceydelser til Kunden. Nedenfor i punkt 3 beskrives de typiske ydelser, som wpgo tilbyder.

2.2 Kundens køb af en ydelse kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept af wpgo's tilbud. Eventuelle særlige vilkår angivet i e-mails eller andre kommunikationsformer anses ikke som en fravigelse af betingelserne, medmindre wpgo udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

3. Services
3.1 wpgo specialiserer sig i at tilbyde Webløsninger baseret på open source CMS-systemet WordPress.

3.1.2 Efter en indledende dialog med wpgo vil kunden modtage en fast pris for udviklingen af deres Webløsning. Denne pris, som fremgår af tilbudsmaterialet eller ordrebekræftelsen, er baseret på wpgo's vurdering af den estimerede tid, det vil tage at udvikle Webløsningen, samt dens omfang - herunder antallet af undersider. Kunden vil ikke blive opkrævet ekstra uden forudgående aftale.

3.1.3 Hvis Kunden har ønsker til specifikke funktioner, eller ønsker at udvide omfanget af Webløsningen undervejs, f.eks. med ekstra funktioner eller indhold, vil det kræve yderligere tid og arbejde fra wpgo's side. Kunden vil have mulighed for at tilkøbe de ekstra timer, der kræves for at opfylde disse ønsker, efter en aftale med wpgo.

3.1.4 Efter opgavens start vil kunden have en dialog med en designer hos wpgo omkring designet af webløsningen, som kunden vil have mulighed for at få rettet indtil kunden er tilfreds. Kunden vil ikke kunne afvige markant fra det oprindeligt aftalte design uden at tilkøbe timer. Der vil blive anvendt et rimelighedsprincip ift. omfanget af designkorrektioner.

3.1.5 Webløsningen skal kunne fungere på moderne enheder, der er højst 2 år gamle, samt den seneste version af driftede browsere.

3.1.6 En Webløsningsopgave bør ikke tage mere end 60 dage. De 60 dage begynder at tælle fra accept af opgaven.

3.1.7 Betaling opdeles i to rater: 1. rate ved opstart af opgaven og 2. rate ved aflevering af Webløsningen eller efter 60 dage, jf. også pkt. 4.4. Hvis der er aftalt abonnementer, såsom hosting, vil betaling forfalde samtidig med 2. rate. Hvis Kunden ikke betaler 1. rate til tiden, forfalder 2. rate og eventuelle abonnementer straks til betaling, og wpgo kan kræve betaling ved inkasso, jf. pkt. 4.10, af både 1. og 2. rate samt eventuelle abonnementer. Hvis forsinkelsen af opgaven skyldes Kunden, kan wpgo efter de 60 dage overdrage Webløsningen og fakturere Kunden, efter at have rykket Kunden én gang.

3.1.7.1 Når Webløsningen er klar, vil kunden modtage loginoplysninger, enten når den er online på kundens domæne, eller hvis wpgo ikke modtager svar fra kunden.

3.2 Hosting & Support-abonnementet tilbyder to tjenester: Hosting af Webløsningen for at den er online, og adgang til support fra wpgo via telefon eller mail, når det kommer til redigering af tekst og billeder. Support vil blive ydet efter et rimelighedsprincip. Hvis kunden ønsker specifikke opgaver udført på Webløsningen, vil disse blive faktureret separat som arbejde uden for supportaftalen, som beskrevet i pkt. 3.5. Prisen for dette abonnement afhænger af Webløsningens størrelse og vil blive specificeret i tilbudsmaterialet.

Når kunden køber dette abonnement gennem wpgo, vil wpgo være databehandler for kunden, og der vil blive indgået en databehandleraftale.

3.2.1 Hosting & Support er et abonnementsbaseret program, der fornyes automatisk og omfatter to primære elementer: 1) Hosting af din hjemmeside for online tilgængelighed og 2) opdateringer af løsningen, kontinuerlig overvågning af din hjemmeside og adgang til wpgo's support via telefon og e-mail. Supportniveauet er baseret på en rimelighedsvurdering. Hvis du har behov for specifikke opgaver udført på din hjemmeside, anses dette som arbejde uden for supportaftalen, og der vil blive udstedt en separat faktura i henhold til pkt. 3.5 for yderligere detaljer. Prisen for denne tjeneste varierer afhængigt af omfanget af din hjemmeside og vil blive angivet i tilbudsmaterialet. Når du køber denne aftale gennem wpgo, fungerer wpgo som databehandler for dig. Vores databehandleraftale kan findes i forbindelse med denne aftale.

3.2.2 Enhver hostingløsning indeholder en forudbestemt mængde tilgængelige ressourcer, hvilket betyder, at der er visse begrænsninger for pladsforbrug, trafik og processorkraft. Kunden har dog mulighed for at øge ressourcerne efter behov.

3.2.3 wpgo påtager sig intet ansvar for nedetid, der skyldes serverproblemer hos wpgo's leverandører. Desuden kan wpgo ikke garantere specifikke oppe-tider for Kundens webløsning. Se også pkt. 9.2 og fremefter for yderligere oplysninger.

3.2.4 wpgo har beføjelse til midlertidigt suspendere Kundens hostingaftale, hvis der kan påvises skadelig adfærd fra Kunden eller Kundens webløsning på serveren. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, spamaktiviteter, overdreven ressourceforbrug eller usikker software, der giver uautoriseret adgang. Adgangen vil forblive suspenderet, indtil Kunden har identificeret og løst problemet.

3.2.5 Løsningen opdateres regelmæssigt til den nyeste tilgængelige version, medmindre det medfører kompatibilitetsproblemer med resten af webløsningen.

3.2.6 Kunden har det primære ansvar for webløsningen. wpgo vil dog forsøge at rette eventuelle fejl, der er forårsaget af Kunden selv eller tredjepart, herunder personer, plugins og services, men wpgo er ikke forpligtet til dette. Eventuel rettelse af sådanne fejl vil blive faktureret separat.


3.2.7 For information om bindingsperiode og opsigelsesperiode, se punkt 5.

3.3 Internetdomæne

3.3.1 Servicen "Internetdomæne" er et abonnement, der automatisk fornyes, da Kunden lejer et " .dk" domæne fra en domæneregistrator, hvor der årligt skal betales. Ved oprettelse af en ny webløsning kan Kunden vælge at købe wpgo's service til at oprette og erhverve et internetdomæne til Kundens virksomhed. wpgo vil være registrant og fakturere Kunden løbende for leje af dette domæne. Prisen på et internetdomæne afhænger af domænets endelse, såsom ".dk".

3.3.2 Kunden har mulighed for at overtage ejerskabet af sit domæne til enhver tid, så længe betalingerne er foretaget rettidigt, og der ikke er nogen tilbageholdelse af services i henhold til punkt 4.7. Ved opsigelse, se punkt 5.4, vil Kunden modtage instruktioner om, hvordan internetdomænet kan overføres.

3.3.3 Se punkt 5 for oplysninger om bindingsperiode og opsigelsesperiode.

3.4 Online markedsføring

3.4.1 Servicen "Online markedsføring" er et abonnement, der automatisk fornyes, da kontinuerlige optimeringer er afgørende for at opnå resultater inden for online markedsføring. Med et markedsføringsabonnement vil wpgo hjælpe Kunden med at øge salget af deres produkter og/eller tjenester. Dette opnås gennem kanaler som Google Ads, SEO og annoncering på sociale medier.

3.4.2 Kunden vil først have en dialog med wpgo omkring markedsføringsindsatsen. Herefter vil Kunden modtage en pris baseret på wpgo's estimering af antallet af månedlige timer, der kræves for at udføre indsatsen. Denne pris er fast, og Kunden vil ikke blive opkrævet yderligere, medmindre der indgås andre aftaler. wpgo vil derefter implementere strategien og løbende optimere den i samarbejde med Kunden. Kunden vil modtage regelmæssig skriftlig og/eller telefonisk rapportering om fremskridtene. Hvis Kunden undervejs øger omfanget af indsatsen og kræver mere arbejde fra wpgo, vil wpgo tilbyde Kunden en opgradering af aftalen og det månedlige timeantal for at imødekomme ændringerne.

3.4.3 Succes inden for online markedsføring kræver et samarbejde, og for at opnå de bedst mulige resultater er det nødvendigt, at Kunden giver wpgo input til markedsføringen baseret på Kundens viden om sin egen virksomhed. De endelige resultater for Kunden vil i høj grad afhænge af, hvor attraktiv Kunden og dens forretning er på markedet. Derfor kan wpgo ikke garantere specifikke resultater.

3.4.4 For så vidt angår bindingsperiode og opsigelsesperiode se pkt. 5.

3.5 Enkeltstående services og klippekort

3.5.1 wpgo giver Kunden mulighed for at få udført individuelle opgaver såsom grafisk design, webudvikling, tilføjelse af ekstra funktioner, tekstforfatning, redigering af Kundens webløsning, yderligere rettelser af Kundens webløsning osv. Enten på timebasis eller ved køb af klippekort.

3.5.2 Ved køb af et klippekort faktureres det, og det er gyldigt i 2 år fra købsdatoen, medmindre der er indgået en separat aftale om andet.

4. Priser, fakturering og betaling

4.1 wpgo giver Kunden oplysninger om priserne i sit tilbudsmateriale.

4.2 Alle priser oplyses i danske kroner og er eksklusive moms. wpgo forbeholder sig retten til at justere priserne med forudgående varsel, herunder årligt for abonnementer.

4.3 Fakturaen vil blive udstedt med en betalingsfrist på 8 dage.

4.4 Når det kommer til wpgo's tjenester i forbindelse med en Webløsning, vil betalingen blive opdelt i to lige store rater:

Den første rate skal betales ved opgavens påbegyndelse.
Den anden rate skal betales ved overlevering af Webløsningen eller på det aftalte tidspunkt for opgaven i henhold til pkt. 3.1.6. Eventuelle aftalte abonnementer som f.eks. hosting forfalder samtidig med den anden rate.
Hvis Kunden ikke betaler den første rate rettidigt, vil den anden rate og eventuelle aftalte abonnementer blive forfaldne til betaling straks, og wpgo kan kræve betaling via inkasso i henhold til pkt. 4.10 for både den første og den anden rate samt eventuelle aftalte abonnementer.

4.5 Når det gælder enkeltstående opgaver som grafik, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning, ekstra rettelser af Kundens Webløsning osv., vil Kunden blive faktureret ved opgavens start eller alternativt ved Kundens køb af klippekort. Disse enkeltstående eller ekstra opgaver vil blive faktureret til den gældende timepris, hvor der vil blive givet en rabat på timeprisen ved køb af klippekort.

4.6 Betalingen for wpgo's abonnementsydelse Hosting & Support skal foretages på forhånd. Det vil blive angivet i tilbudsmaterialet, hvor lang en periode der faktureres for. Se pkt. 5.1.

4.7 Betalingen for wpgo's abonnementsydelse Internetdomæne skal foretages årligt på forhånd, medmindre der er indgået en anden aftale. Se pkt. 5.1.

4.8 Betalingen for wpgo's abonnementsydelse online markedsføring kan enten foretages på forhånd eller i rater, men der kræves tilmelding til automatisk betaling. Det vil blive angivet i tilbudsmaterialet, hvor lang en periode der betales for. Se pkt. 5.1.

4.9 wpgo's arbejde vil kun blive påbegyndt, når betalingen for arbejdet er modtaget. Ligeledes forbeholder wpgo sig retten til at tilbageholde sin ydelse, suspendere eventuelle services som hosting samt udstede fakturaer for ubetalte beløb, indtil betaling er modtaget, hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen.

4.10 Hvis der ikke foretages rettidig betaling, vil der blive sendt en påkravsskrivelse, hvor der tilskrives der renter på 0,60%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. Derefter vil gælden blive inddrevet i overensstemmelse med reglerne i inkassolovgivningen, og wpgo forbeholder sig retten til at forfølge sit krav på andre måder.

5. Bindingsperiode samt opsigelse

5.1 For wpgo's abonnementsydelser gælder der en bindingsperiode. Følgende bindingsperioder er gældende for disse services, medmindre andet er aftalt i det tilbudsmateriale, som Kunden har modtaget fra wpgo:

  • Markedsføring: Binding i 6 måneder ad gangen

  • Hosting & Support: Binding i 12 måneder ad gangen

  • Internetdomæne: Binding i 12 måneder ad gangen

Kunden har mulighed for at opsige abonnementet inden en ny periode træder i kraft ved udløbet af den ovenfor nævnte bindingsperiode. Hvis Kunden opsiger abonnementet før bindingsperioden udløber, vil betalingen for den resterende forudbetalte abonnementsperiode ikke blive refunderet.

5.2 En abonnementsaftale, såsom online markedsføring, hosting & support og internetdomæne, kan opsiges skriftligt af begge parter med løbende måned + 1 måned før datoen for den kommende bindingsperiodes fornyelse. Hvis Kunden opsiger abonnementet før bindingsperioden udløber, vil betalingen for den resterende forudbetalte abonnementsperiode ikke blive refunderet.

Eksempel: Hvis din abonnementsbinding fornyes den 1. marts, skal du senest opsige den inden udgangen af januar.

5.3 Hvis Kunden vælger at opgradere en abonnementsydelse i løbet af en bindingsperiode, vil bindingsperioden starte forfra og dermed begynde på ny i overensstemmelse med 5.1 som en ny samlet aftale.

5.4 Opsigelsen skal være skriftlig og tydelig og sendes til [email protected] og indeholde tilstrækkelige oplysninger om Kunden, så wpgo kan identificere Kunden og den aftale, der opsiges. Derudover skal det altid angives, hvilke services der opsiges.

6. Kundens rettigheder og forpligtelser

6.1 Kunden har ansvaret for at stille de nødvendige materialer og oplysninger til rådighed for wpgo i rette tid, så wpgo kan levere den aftalte service til Kunden rettidigt. Disse materialer og oplysninger kan omfatte tekst og billeder til Webløsningen eller annoncer til sociale medier. wpgo foretager ikke en grundig gennemgang af de modtagne materialer og oplysninger, herunder kommentarer til tekster, stavekontrol eller billedkomprimering. Sådanne ydelser vil blive betragtet som ekstra arbejde og faktureret separat.

6.2 Når wpgo har overdraget Webløsningen i henhold til pkt. 3.1.7.1, har Kunden en reklamationsperiode på 30 dage. I denne periode har Kunden mulighed for at påpege eventuelle fejl og mangler ved Webløsningen, som ønskes udbedret. Reklamationer indgivet efter 30 dage fra overdragelsen vil blive faktureret separat. Reklamationsretten dækker f.eks. ikke fejl eller mangler, som Kunden selv har forårsaget, eller ønskede funktioner, der ikke oprindeligt var en del af opgaven.

7. Ophavsret

7.1 Ophavsretten til den overdragede Webløsning tilhører wpgo. wpgo har ret til at anvende komponenterne i andre sammenhænge, herunder i forhold til idégrundlag, funktionalitet og design.

7.2 Efter overdragelsen af Webløsningen tilhører alle øvrige immaterielle rettigheder Kunden, herunder en ubegrænset brugsret til løsningen. Kunden har derfor ret til at bruge, ændre, videreudvikle, kopiere, overdrage og markedsføre Webløsningen og alle dens elementer både på internettet og i andre medier.

7.3 Kunden er ansvarlig for, at det materiale og de oplysninger, som Kunden leverer til wpgo, ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder ophavsretten, og at Kunden har rettighederne til at bruge materialet. Hvis materialet er udviklet af tredjeparter, skal Kunden informere wpgo herom og oplyse eventuelle licensbetingelser for det pågældende materiale.

8. Fortrolighed

8.1 wpgo forpligter sig til at bevare fortroligheden om enhver oplysning vedrørende Kundens forretningskoncepter, forretningsforbindelser samt økonomiske eller strategiske oplysninger om Kunden, som wpgo får kendskab til i forbindelse med samarbejdet mellem parterne.

8.2 wpgo har ret til at bruge Kundens navn, markedsføringsresultater og Webløsning som reference i deres eget markedsføringsmateriale.

9. Wpgo's ansvar

9.1 wpgo forpligter sig til at levere inden for den aftalte tidsramme, så længe Kunden overholder aftalen. Dog tager wpgo forbehold for uforudsete omstændigheder som sygdom, nødsituationer, force majeure eller lignende, som wpgo ikke burde have forudset eller kunne have undgået ved indgåelsen af aftalen.

9.2 wpgo er ansvarlig over for Kunden for de leverede serviceydelser i overensstemmelse med de almindelige danske retsprincipper og de begrænsninger, der fremgår af aftalen og disse vilkår.

9.3 wpgo kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tidsforløb, følgeskader, tab af fortjeneste, datatab, goodwilltab, tab af omdømme mv., som Kunden måtte lide.

9.4 Eventuelle erstatningskrav fra Kunden mod wpgo kan under ingen omstændigheder overstige den samlede projektpris eller det beløb, som Kunden har betalt for de seneste 6 måneders services i henhold til den indgåede abonnementsaftale mellem parterne. Hvor det er relevant, har wpgo ret til at søge regress hos den part, som wpgo finder ansvarlig.

9.5 wpgo kan ikke holdes ansvarlig i følgende tilfælde, men ikke begrænset til:

  • Hvis Kundens Webløsning oplever nedetid som følge af hosting- eller kompatibilitetsproblemer samt andre problemer relateret til løsningen, herunder situationer hvor en eksisterende Webløsning udarbejdet af wpgo skal lanceres og erstatte det eksisterende indhold på et webhotel samt i forbindelse med omadressering af domæner eller ændringer i DNS, eller hvor wpgo er blevet anmodet om at udbedre fejl, implementere nye elementer eller foretage generelle ændringer på Webløsningen.

  • Hvis Kunden oplever fald i placeringen på søgemaskiner som Google i forbindelse med udarbejdelse og implementering af en ny Webløsning, uanset om det er før, under eller efter processen.

  • Hvor wpgo yder generel vejledning, herunder vejledning vedrørende juridiske spørgsmål og problemstillinger. Kunden kan ikke basere retskrav på sådan generel vejledning eller stille krav over for wpgo. wpgo yder ikke juridisk rådgivning og anbefaler derfor, at Kunden søger specialiseret juridisk rådgivning.

  • Forhold uden for wpgos kontrol, såsom nedbrud eller manglende adgang til Webløsningen, strømafbrydelser, problemer med internetforbindelsen, hærværk på systemet (både fysisk, computervirus og hacking) eller misbrug af personoplysninger.

9.6 Hvis wpgo byder på et projekt eller en opgave, som det viser sig ikke kan udføres, forbeholder wpgo sig retten til at annullere aftalen helt eller delvist og refundere det betalte beløb eller en del deraf til Kunden.

10. GDPR

10.1 Når det drejer sig om wpgo, og i det omfang wpgo modtager personoplysninger fra Kunden som en del af indsamlingen af relevante kundeoplysninger ("Personoplysningerne"), vil disse blive behandlet på en sikker og fortrolig måde i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning og EU-regler. wpgo må kun bruge Personoplysningerne til de formål, de er blevet indsamlet til.

10.2 wpgo benytter tredjeparter til at behandle alle eller nogle af Personoplysningerne, når det er nødvendigt for at udføre de aftalte serviceydelser. For eksempel, når wpgo leverer en Webløsning, fungerer wpgo ikke som databehandler for Kunden. Kunden er derfor den dataansvarlige for Webløsningen og skal selv sikre, at Kunden overholder reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som Kundens Webløsning består af. Eventuel bistand fra wpgo til Kunden i henhold til databehandleraftalen faktureres efter timepris som angivet i punkt 4.5. Hvis Kunden derimod køber et webhotel gennem wpgo, fungerer wpgo som databehandler for Kunden. Kunden accepterer wpgo's databehandleraftale, når der indgås en aftale om hosting.

10.3 Ansvarsbegrænsningen i punkt 9 gælder også for krav i forbindelse med blandt andet brud på persondatasikkerheden, herunder krav fra registrerede personer samt i forbindelse med behandlinger foretaget af wpgo, som Kunden har ansvaret for.

10.4 Du kan finde yderligere information i wpgo's cookie- og privatlivspolitik på www.wpgo.dk.

11. Ændringer

11.1 wpgo har ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne, for eksempel hvis der opstår ændringer i markedsvilkår eller andre forhold. Hvis betingelserne ændres, vil Kunden blive informeret herom og vil have mulighed for at opsige samarbejdet inden for 20 dage før de nye betingelser træder i kraft. Kunden skal i så fald betale for det arbejde, der hidtil er blevet udført af wpgo. Hvis Kunden ikke opsiger samarbejdet inden for 20 dage, vil aftalen fortsætte med de nye forretningsbetingelser.

12. Tvister og værneting

12.1 Hvis parterne ikke kan opnå en mindelig løsning, skal enhver tvist eller uoverensstemmelse afgøres i henhold til dansk lovgivning med værneting i Aarhus Byret.

13. Andre bestemmelser

13.1 wpgo bestræber sig på, at oplysningerne på www.wpgo.dk og i al kommunikation med Kunden, herunder tilbudsmateriale, samt disse betingelser er korrekte og nøjagtige, men wpgo forbeholder sig retten til at rette eventuelle tastefejl.

13.2 Disse betingelser træder i kraft den 1. Juni 2023 og erstatter tidligere gældende betingelser.

Få hjælp til web, marketing og design
Hos wpgo er vi opmærksomme på, at en flot og professionel website ikke betyder meget, hvis den ikke genererer trafik og omsætning for din virksomhed. Vores fokus er at skabe en funktionel og brugervenlig platform, der tiltrækker og fastholder besøgende og potentielle kunder.
Følg os på de sociale medier: